Boerburgerbelangen.vlaanderen

Onze standpunten

Samen BBBouwen we aan een sterke structuur voor een duurzame samenleving

Onze standpunten

Samen gaan we voor een:

BBBeter beleid en bestuur

Vele mensen vinden dat onze “top” politici te ver van de mensen staan. Dat ze nog maar weinig voeling hebben met wat er leeft. BBB zal besturen van onderuit, wij zijn die mensen die dit ook zo aanvoelen en dit gaan veranderen. Gedaan met onnodige uitgaven,  projecten zonder meerwaarde voor onze bevolking. Prestige projecten die veelal tot doel hebben om politici te laten uitblinken (om ze in het zadel te houden.) Boer Burger Belangen zal het belastinggeld daar uitgeven waar het echt nodig is.

Onze boeren en burgers worden bedolven onder allerlei regels en verplichtingen. Alleen maar van moeten waardoor onze vrijheid steeds meer beknot wordt. Dit moet stoppen! Opgelegde maatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn. BBB zal besturen met gezond verstand.

BBBetere gezondheidszorg en welzijn

In het zorgsysteem lopen er vele zaken fout. Onze zorgverleners hebben veelal te maken met een enorm hoge werkdruk door een gebrek aan personeel. Door de grote administratieve druk hebben zorgverleners minder tijd om te zorgen voor de mensen. Dit moet veranderen!

Boer Burger Belangen wil ook dat de zorg onder één bevoegdheid valt, ofwel Vlaams ofwel Federaal maar niet beiden. Ook de lange wachtlijsten voor kinderen en jongeren zijn problematisch. De zorg  voor ouderen en mindervaliden schiet tekort en is onbetaalbaar geworden. Hiermee gaan we aan de slag.

 

Mentale gezondheid moet een veel belangrijkere plaats innemen binnen het domein gezondheidszorg. Er komen overduidelijke signalen vanuit verschillende beroepsgroepen dat ze met veel stress, onzekerheid, faalangst, burn-out, hoge werkdruk te maken krijgen. Landbouwers, leerkrachten, zorg- en verpleegkundigen, zelfs jobcoaches bij VDAB…

Ook kinderen en jongeren moeten vaak veel te lang wachten op professionele hulp. De wachtlijsten zijn voor iedereen vaak veel te lang.

BBB wil dit thema zeer bespreekbaar maken en met alle betrokken instanties aan tafel zitten voor een doeltreffend plan van aanpak.

BBBeter onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs staat onder druk. Meer en meer leerkrachten haken af door het vele administratieve werk en te weinig waardering voor hun inzet.

Onderwijs is een complex en heel breed beleidsdomein waar op dit moment binnen de sector heel wat pijnpunten zijn. BBB gaat aan de slag met de vragen die wij vanuit het onderwijs ontvangen.

BBBeter landbouwbeleid

Iedereen weet intussen dat de landbouwers het de laatste jaren moeilijker en moeilijker hebben, en dit door de steeds strengere en onredelijke maatregelen zoals het PAS verhaal en het parkendecreet. Het wordt hoog tijd dat onze politici hun kar draaien en meer respect tonen voor onze boeren.

Onze boeren zijn de producenten van ons hoogstaand Belgisch voedsel. Voedsel is nog steeds één van de belangrijkste basisbehoeftes. Zij staan garant voor de uitstekende kwaliteit van het eten dat op uw bord komt!

Jonge landbouwers moeten met volle inzet en passie hun werk kunnen doen!  Dit kan enkel als landbouwers een eerlijk inkomen naar werken krijgen. BBB ziet het als een prioriteit om voor de rechten van onze landbouwers op te komen.

BBBetere veiligheid

Criminaliteit, groot en klein moet doeltreffend aangepakt worden. BBB eist een strengere aanpak! Dit omdat straffeloosheid en een slechte begeleiding de criminaliteit alleen maar doet toenemen. 

Plegers van feiten moeten naast hun straf ook een intensieve begeleiding en opvolging krijgen. Dit om te voorkomen dat zij hervallen en opnieuw slachtoffers maken.

Slachtoffers mogen niet in de kou blijven staan.

BBBeter asielbeleid

Momenteel zijn er meer asielaanvragen dan er opvangplaatsen voorhanden zijn. Ook slepen de procedures veel te lang aan.

Boer Burger Belangen wil duidelijkheid scheppen en consequent optreden in het behandelen van dossiers. Alleen zo zal de toestroom afnemen en kunnen de mensen die echt hulp nodig hebben, goed opgevangen worden.

Een goedgekeurde aanvraag wil ook zeggen dat een sterk inburgerings- en integratietraject gevolgd moet worden. Boer Burger Belangen ziet dit als een positieve kans voor mensen om een nieuw leven te starten, met rechten en plichten.

BBBeter pensioen

Iedereen heeft na jarenlang hard werken recht op een goed en rechtvaardig pensioen. De huidige macht of onze politici hebben dit blijkbaar goed geregeld… daar waar het over hun eigen pensioen gaat. Boer Burger Belangen gaat voor een eerlijke verdeling van onze pensioenen.

BBBetere basisvoorzieningen

Het leven wordt alsmaar duurder. Het is niet normaal dat vele gezinnen, traditionele, éénoudergezinnen én zeker alleenstaanden niet meer rondkomen. Het is ook niet normaal dat twee inkomens moeten bijklussen om hun rekeningen te betalen.

Voedsel, de energieprijzen, maar ook bouwen is veel duurder geworden door de stijgende grondstofprijzen. Dit zijn allemaal basisvoorzieningen die ook voor BBB toegankelijk en betaalbaar moeten zijn!

Meer over onze standpunten

Vlaams landschap

Onze uitdagingen

Wat u net gelezen heeft, geeft een idee van waar wij aan werken. Dit is nog geen uitgebreid standpunten programma waarbij alle beleidsdomeinen aan bod komen. Dat zal later volgen… Er is absoluut nog veel werk aan de winkel om deze uitdagingen in de politiek en onze samenleving aan te pakken! En u kan samen met ons het tij keren.

Strijdt u met ons mee?

Keer samen met ons het tij. Steun ons door lid te worden.

Hang de BBB-vlag of plak de autosticker!

Bestel een BBB-vlag en hang deze uit op een zichtbare plaats of kies voor de auto-sticker. Overtuig andere mensen van de BBB-missie.
Samen sterk!!

Meld uw probleem

Wil u iets melden waarvoor u denkt dat BBB u kan bijstaan? Meld uw probleem via het formulier en wij kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren Accepteer Lees meer

Privacy & Cookies Policy