Boerburgerbelangen.vlaanderen

Onze partij

Een jonge, nieuwe partij die opkomt voor de belangen van boer en burger

Onze partij

Boer Burger Belangen komt op voor de belangen van iedereen.

BBB luistert naar mensen

BBB staat dichter bij de burger, bij wie ze zijn, wat ze doen. Een uitdaging gaan we niet uit de weg. We zoeken altijd naar een gedragen en werkbare oplossing.

Boer Burger Belangen is een partij van, voor en door de gewone burger. Iedereen heeft zowel rechten als plichten, maar moet ook de nodige kansen krijgen. Werken moet lonen, ongeacht welke job je uitoefent en ongeacht je opleiding.

Boer

De agrarische sector speelt een essentiƫle rol in onze samenleving, niet alleen als voedselproducenten maar ook als hoeders van het platteland en het landschap. De uitdagingen waarmee boeren worden geconfronteerd, zijn echter talrijk en complex. In deze context is de opkomst van BoerBurgerBelangen (BBB) van groot belang voor de boerengemeenschap.

BBB is een politieke beweging die zich inzet voor de belangen van boeren en hun gezin. Wij streven naar een eerlijke en rechtvaardige behandeling van boeren door de overheid. Het doel is om de positie van boeren te versterken, hun stem te laten horen en hun belangen te vertegenwoordigen in het politieke debat.

Een voorbeelddossier, de directe aanleiding voor de oprichting van BBB, is het stikstofdossier. Dit symbolische dossier heeft een enorme impact gehad op de landbouwsector, met name op boerenbedrijven. Het beleid dat door de overheid is ingezet, heeft er toe geleid dat het bijna onmogelijk is om een landbouwbedrijf te runnen. Wij eisen het voortbestaan van onze landbouwbedrijven.

Het is van cruciaal belang om te erkennen dat boeren niet alleen voedselproducenten zijn, maar ook een sleutelrol hebben in het behoud van ons mooie landschap.

Burger

De politiek is er voor de burger en niet andersom. Dicht bij de mensen staan wil zeggen dat wij de burger willen betrekken en inspraak zullen geven. De burger centraal stellen en er voor zorgen dat basisvoorzieningen zoals wonen, energie en voedsel betaalbaar zijn.

De burger verdient meer respect en vertrouwen vanuit de overheid, meer vrijheid en geen overdreven controle en betutteling.

Tine Hermans

Boer Burger Belangen staat er. Er is een absolute noodzaak in ons land voor onze partij die opkomt voor de Burgers en de landbouw sector !

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren Accepteer Lees meer

Privacy & Cookies Policy