Tine Hermans, lijsttrekker van BoerBurgerBelangen: “Jonge landbouwers hebben geen toekomstperspectief”

by Boerburgerbelangen

© Raymond Lemmens, Wim Kempenaers

Tine Hermans, lijsttrekker van BoerBurgerBelangen: “Jonge landbouwers hebben geen toekomstperspectief”

Tine Hermans (52) uit Merksplas is opnieuw voorzitter van de politieke partij BoerBurgerBelangen (BBB) en is ook lijsttrekker voor die partij voor de Vlaamse verkiezingen in de provincie Antwerpen. “De boerenprotesten in Frankrijk zullen zich deze week verder uitbreiden naar Vlaanderen”, zegt ze.

Christof Willocx

Zondag 28 januari 2024 om 21:31

De partij BoerBurgerBelangen (BBB) wil op 9 juni dit jaar voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen. Oprichter Tine Hermans spiegelt zich aan het succes van de Nederlandse partij BoerBurgerBeweging (met dezelfde afkorting BBB) die zowel in maart als in november vorig jaar heel wat zetels binnenhaalde in het Nederlandse Eerste en Tweede Kamer, en wil zich net als zijn Nederlandse evenknie inzetten voor een beleid dat vriendelijker is voor de landbouwers.

Tot voor kort was Filip Boone even voorzitter van de Vlaamse BBB-partij, maar hij wil zich nu liever concentreren op zijn eigen beweging Gezond Burger Verstand Vlaanderen, waardoor Tine Hermans opnieuw de fakkel overneemt. Ze is dochter van een landbouwer, en haar broer heeft het melkveebedrijf van hun ouders in Merksplas voortgezet.

LEES OOK. Boze boeren palmen Grote Markt van Turnhout in met tractoren en steken galg in brand: “Het is genoeg geweest”

Komt Boer Burger Belangen op 9 juni zowel op voor de Vlaamse, de federale als de Europese verkiezingen?

Tine Hermans: “We dienen zeker lijsten in voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Daar willen we in alle provincies opkomen. Enkele mensen in onze beweging hebben ook de ambitie om voor de federale en de Europese verkiezingen op te komen, maar vandaag weten we nog niet zeker of we die ambitie kunnen waarmaken.”

Is het niet vreemd dat jullie nog onzeker zijn over jullie deelname aan de Europese verkiezingen? Dit weekend blokkeerden boze boeren talrijke wegen in Frankrijk, en ook in Wallonië en Limburg hebben boeren actiegevoerd. Een van hun kernboodschappen is dat de Europese milieuregels veel te streng zijn en onmogelijke eisen opleggen aan de landbouwsector.

“Die protesten zullen zich zowel deze week als in de komende weken verder uitbreiden in Vlaanderen. Het ongenoegen is hier heel groot. Natuurlijk moet er iets veranderen op het Europese niveau, en misschien dienen we daar ook wel een lijst in. We zullen alleszins íéts doen, mogelijk onder de vorm van een samenwerking met onze Nederlandse collega’s.”

Een protestactie van boeren dit weekend in Sint-Truiden.
Een protestactie van boeren dit weekend in Sint-Truiden. — © Raymond Lemmens

Veel boeren vinden het stikstofdecreet, dat vorige week in het Vlaams Parlement is gestemd, te streng. Maar dat stikstofdecreet houdt juist verschillende versoepelingen voor landbouwers in: er moeten geen bedrijven meer automatisch dicht, bedrijven die boven een vastgelegde uitstootdrempel van stikstof uitkomen, kunnen toch een vergunning krijgen als ze een ‘individuele passende beoordeling’ laten uitvoeren, en de Vlaamse regering trekt miljarden euro uit om landbouwers te steunen bij het doorvoeren van milieumaatregelen.

“Het stikstofdecreet is goed voor oudere landbouwers die stilaan richting hun pensioen gaan, omdat zij inderdaad hun bedrijf niet meteen moeten sluiten. Maar al die maatregelen zijn niet genoeg om jonge landbouwers vandaag een toekomstperspectief te geven. Vlaanderen wil de stikstofuitstoot tegen 2030 halveren en de landbouwers moeten daar veel meer voor opdraaien dan de industrie, terwijl de industrie en de transportsector volgens internationaal onderzoek van de wetenschappelijke krant Nature ook veel stikstofoxiden uitstoten.”

“En wat die steunmaatregelen betreft: daar is ook een groot probleem mee. Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veehouderij, dat de innovatieve technieken om de stikstofuitstoot te beperken moet evalueren en goedkeuren, heeft alleen zijn fiat gegeven aan de luchtwassers, die ammoniak uit de stallucht zuiveren. Maar wetenschappers stellen zich vragen bij de effectiviteit van die luchtwassers. Een jonge landbouwer die vandaag een investering van honderdduizenden euro voor zo’n luchtwasser moet doen, is er dus niet zeker van dat hij zijn stikstofemissies voldoende zal laten dalen. De Vlaamse overheid moet dringend meer vaart maken met het goedkeuren van alternatieven.”

CD&V heeft zich tot hiertoe in de Vlaamse regering het meest geprofileerd om de belangen van de boeren te behartigen. Wat vind je van die partij?

“Als CD&V het meeste te zeggen zou hebben in de Vlaamse regering, dan zouden we een veel beter beleid voor de boeren hebben. Maar CD&V heeft niet veel te zeggen.”

En nu ga je die partij ook nog eens stemmen proberen af te pakken door zelf met BBB naar de verkiezingen te trekken.

“Tja, het vertrouwen in CD&V is de laatste tijd sterk verminderd. Er is dus een alternatief nodig. Boeren hebben het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd. Er zijn boeren die al jaren wachten op een vergunning om milieuvriendelijke investeringen te doen. Dit kan zo niet langer. Het is trouwens twijfelachtig of het stikstofdecreet stand zal houden. De Boerenbond en het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) stappen in ieder geval al naar het Grondwettelijk Hof tegen dat decreet.”

Wat zijn jouw verwachtingen voor de verkiezingen in juni? Om in het parlement te geraken, moet je vijf procent van de stemmen halen. Jouw collega’s van BBB in Nederland zijn er wel in geslaagd om in het parlement te geraken, maar bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in november was het succes al veel minder groot dan in maart vorig jaar.

“De BBB in Nederland is in november van één naar zeven zetels gegaan in de Tweede Kamer. Dat was dus wel degelijk een succes. En die partij doet nu ook mee met de gesprekken voor een nieuwe regering. Als die nieuwe regering in Nederland meer aandacht heeft voor de landbouw, is het doel van BBB daar bereikt. De kiesdrempel van vijf procent in Vlaanderen is inderdaad wel een hindernis, maar wij gaan er voor. Als wij niet meedoen met de verkiezingen, gaan veel mensen misschien extreemrechts stemmen, waardoor de linkse partijen zich samenvoegen. Dat zou zeker geen verbetering zijn voor de landbouwsector.”

Slotvraag: jullie dienen de belangen van de boeren. Maar gaan jullie zich ook op andere thema’s profileren?

“Zeker wel. Ik heb bijvoorbeeld lang als animator in woon- en zorgcentra gewerkt, en ook in centra waar mensen met een mentale beperking wonen. We moeten dringend iets doen aan de lange wachtlijsten in de zorg, meer inzetten op de preventie van gezondheidsproblemen en initiatieven ontwikkelen waardoor lotgenoten, of ouders van jonge patiënten, hun ervaringen kunnen uitwisselen. We moeten ook iets doen aan de versnippering van bevoegdheden. Nu valt de zorgsector deels onder het Vlaamse en deels onder het federale niveau. Het is beter dat de zorgsector onder één niveau valt, zodat er één beleid komt voor de hele sector. En verder moet het hele politieke bestel veranderen: er moet een einde komen aan de graaicultuur en de particratie.”

Meer nieuws

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren Accepteer Lees meer

Privacy & Cookies Policy