Maxime Roelands (BBB) dient Bezwaarschrift in tegen Natuurbeheerplan CentraalHaspengouw.

by Boerburgerbelangen

Tongeren –
In een beweging die de belangen van de lokale gemeenschap en het milieu behartigt, heeft
Maxime Roelands van de Boer Burger Belangen (BBB) officieel een bezwaarschrift ingediend
tegen het voorgestelde Natuurbeheerplan Centraal Haspengouw.
Het voorgestelde plan, dat bedoeld is om het natuurlijke ecosysteem van Haspengouw te
beschermen en te verbeteren, heeft echter aanzienlijke bezorgdheid gewekt onder lokale boeren
en burgers. BBB, een partij die zich inzet voor het welzijn van zowel landbouwers als burgers,
heeft daarom besloten om actie te ondernemen.
“Het voorgestelde natuurbeheerplan heeft potentiële gevolgen voor zowel de agrarische sector
als de lokale gemeenschap,” verklaarde Maxime Roelands, BBB. “Hoewel wij volledig achter de
bescherming van ons natuurlijk erfgoed staan, zijn er enkele zorgen die moeten worden
aangepakt zodat de belangen van alle betrokkenen worden gerespecteerd.”
Het bezwaarschrift dat is ingediend, benadrukt verschillende kritieke punten, waaronder de
mogelijke impact van het plan op landbouwgrond, waterbeheer en de levensomstandigheden
van lokale gemeenschappen. BBB pleit voor een meer uitgebalanceerde benadering van
natuurbehoud, waarbij rekening wordt gehouden met zowel ecologische als
sociaaleconomische factoren.
“We geloven sterk in duurzame ontwikkeling en het behoud van ons milieu voor toekomstige
generaties,” vervolgde Maxime Roelands. “Ons bezwaar is een stap in de richting van het vinden
van een evenwicht tussen natuurbehoud en de behoeften van de lokale gemeenschap en de
landbouwsector.”
Net zoals hij in zijn bezwaar schreef “De recente afspraken die naar aanleiding van de
boerenprotesten gemaakt werden tussen de Vlaamse regering en de landbouwsector en
landbouworganisaties, houden in dat beknotting wat betreft landbouwgrond nu niet kan. Er kan
dan ook geen enkele procedure lopen die tegen deze afspraken indruist, dus ook niet het
goedkeuren van dit natuurbeheerplan”.

Meer nieuws

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren Accepteer Lees meer

Privacy & Cookies Policy