Boerburgerbelangen.vlaanderen

Onze mensen

We hebben een hecht en enthousiast team van mensen die allemaal achter dezelfde waarden staan. Leer hier de stichters van BoerBurgerBelangen kennen.

Onze mensen

Tine Hermans
Tine Hermans is de oprichtster van Boer Burger Belangen en voorzitter. Ze groeide op als landbouwersdochter op een melkveebedrijf. Zij behaalde het diploma ‘Bachelor in de Sociale Readaptatiewetenschappen' te Leuven. Zij heeft gedurende vele jaren in de welzijnssector gewerkt, onder meer in de ouderenzorg. Tine is mama van 4 kinderen en 2 pluskinderen. Met BBB wil Tine opkomen voor het onrecht dat onze landbouwers wordt aangedaan. Verder wil ze dat er beter samengewerkt wordt tussen de verschillende beleidsdomeinen, de niveaus en de partijen! Dit is nodig om tot oplossingen te komen voor alle uitdagingen die er zijn.
Contact: +32491234864
Peter Smeets
Peter is industrieel ingenieur biochemie, zelfstandig milieu-technoloog en gemeenteraadslid in Peer. Hij ervaart dat milieu, natuur en landbouw wel degelijk hand in hand kunnen gaan en wil zich binnen BBB sterk inzetten voor een gelijke behandeling van de sectoren.
Contact: +32468596508
Rik Hertogs
Rik Hertogs is een van de bezielers van BBB voor België. Rik maakt deel uit van het hoofdbestuur en is tevens ook de BBB contactpersoon voor de regio Limburg. Rik heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor onze boeren en is heel goed op de hoogte van de gekende PAS problematiek. Als voormalig schepen van landbouw en leefmilieu voor de stad Bree heeft hij voldoende politieke ervaring. Momenteel zetelt hij nog als gemeenteraadslid in Bree waar hij op 4 september de naamsverandering naar BBB officieel bekend maakte. In zijn professionele carrière is hij actief als zaakvoerder van een bedrijf voor de organisatie van events, campagnes, enz... In de evenementen wereld onderhoudt hij dan ook de nodige contacten met het verenigingsleven en onze middenstand.
Contact: +32495200400
Robin Nullens
Robin (links op de foto) woont in Bree, hij is een jong gedreven persoon die met volle kracht meewerkt aan een betere toekomst met meer zekerheid voor iedereen. Zelf heeft hij een passie en hart voor de landbouw, zo is Robin tevens ook lid van de Groene kring. Hij zal zich volledig inzetten voor een ander en beter beleid, een beleid vanuit de bevolking.
Contact: +32470020258
Maxime Roelands
Maxime is landbouwer van beroep en is 33 jaar. Hij ervaart dagdagelijks de problematiek in de sector. Ook is hij zeker aanwezig in het verenigingsleven en heeft hij vele contacten bij de burgers. Hierdoor komt hij ook in contact met mensen die al hun frustraties en problemen aan hem overbrengen. Daarom wilt hij inzetten op een ander en beter beleid voor iedereen . Contact : +32472520891
Tom De Brandt
Tom De Brandt is vleesveehouder te Lokeren en bedenker van het Lokers weidevlees concept . Met een passie voor landbouw en sterke interesse voor economie en politiek wil hij zich inzetten voor een leefbare landbouw en een sterk presterende overheid die ten dienste staat van de bevolking. Ook wil hij ijveren voor eerlijke kansen en plichten voor elke Vlaming. Tevens contactpersoon voor Oost en West Vlaanderen. Contact : +32477697955
Johnny Reweghs
Johnny Reweghs transformeerde Glabbeek als OCMW-voorzitter en schepen (2013-2018) naar een groene, sociale en economisch stabiele gemeente. Met substantiële investeringen verbeterde hij infrastructuur, sociale voorzieningen en de lokale economie. Zijn beleid verhoogde de levenskwaliteit, behield financiële gezondheid en introduceerde duurzame innovaties zoals autodelen. Reweghs' beleid leidde tot een hogere levenskwaliteit in Glabbeek, getuige de stijging van de gemeentelijke score naar 9/10. Hij zet zich in om deze succesvolle aanpak ook op grotere schaal toe te passen. Contact: +32475263830
BBB vol groen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren Accepteer Lees meer

Privacy & Cookies Policy